Odbrojavamo do početka:

PROGRAM

14:30 - 15:00
Prijavljivanje učesnika i koktel dobrodošlice


15:00 - 15:30
Pozdravni govor i otvaranje skupa

Jasmina Ivanković
direktor Biblioteke

Bogdan Trifunović
predsednik BDS

Milica Matijević
predsednik Organizacionog odbora skupa

15:30 - 18:00
1. Sofija Rer, Nova omladinska biblioteka Drezden
RAD U DEČJIM BIBLIOTEKAMA U NEMAČKOJ NA PRIMERU GRADSKE BIBLIOTEKE U DREZDENU I NjENOG KORISNIČKOG SERVISA

2. Radostina Nejkova, Nacionalna akademija pozorišne i filmske umetnosti, Sofija
DO KREATIVNOG DETINjSTVA - DETINjSTVO IZMEĐU UMETNOSTI I TRŽIŠTA

3. Jasminka Petrović, pisac za decu
PRAVAC LAZAREVAC:

Projekat "Grad iz dečjeg ugla"

4. Aleksandar Gubaš, urednik bloga "Knjigoskop"
ČITAOCI U DRUGOJ DECENIJI

5. Elizabeta Georgiev, Biblioteka "Detko Petrov", Dimitrovgrad

TOPOGRAFIJA ODRASTANjA – ZAJEDNIČKA MAPA ZA KREATIVNO DETINjSTVO BIBLIOTEKE I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA: iskustvo narodne biblioteke "Detko Petrov" u Dimitrovgradu

18:00 - Kafe pauza

18:30

Predstavljanje Čitališta: naučnog časopisa za teoriju i praksu bibliotekarstva.
Učestvuju: prof. Dr Gordana Stokić Simončić, Goran Trailović i dr Dragana Sabovljev
Link: www.citaliste.com i www.citaliste.rs

19:30 - Večera9:00 - 10:30
1. Iva Ciceran, Gradska knjižnica Pazin
GLAVA U OBLACIMA: UZ KNjIŽNICU DO KREATIVNOG DJETINjSTVA


2. Uroš Petrović, pisac za decu
KAKO RAZMIŠLjANjEM IZVAN USTALjENIH OKVIRA DOĆI DO MNOŠTVA NOVIH IDEJA I REŠENjA I RAZBUKTATI KREATIVNOST U PROFESIJI

3. Violeta Đorđević, BGB
UMREŽENI ČINIOCI KULTURE - KLjUČ USPEHA

4. Kristina Čunović, Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac
NACIONALNA KAMPANjA „ČITAJ MI!“ I DJELOTVORNI KNjIŽNIČNI PROGRAMI U PROMICANjU RANE PISMENOSTI

5. Bernadica Ivanković, Gradska biblioteka Subotica
„ETNO KAMP“, SPOJ TRADICIJE I SAVREMENOG U FUNKCIJI PODSTICANjA KREATIVNOSTI KOD DECE

6. Vesna Jovanović, Marija Radosavljević, Gradska biblioteka Bor
PRIMER PRIVATNE INICIJATIVE U REALIZACIJI PROGRAMA ZA DECU : UVOD U KINESKU KULTURU

10:30 - 10:45 Kafe pauza

10:45 - 11:45

1. Helena Omerović, Gradska biblioteka Subotica
SARADNjA GRADSKE BIBLIOTEKE SUBOTICA S UDRUŽENjEM VELIKIH PORODICA SUBOTICE „SMAJL“

2. Saša Luković Vasiljević, biblioteka „Stevan Sremac“ Niš
ZAJEDNO GRADIMO NAJLEPŠE MESTO ZA ODRASTANjE

3. Sonja Šimić, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
DJEČJA KNjIŽNICA – CENTAR OKUPLjANjA UNUTAR LOKALNE ZAJEDNICE

4. Milorad Grbović, Biblioteka „Dositej Novaković“, Negotin
JAVNE BIBLIOTEKE I NEVLADINE ORGANIZACIJE

12:00
DODELA SREBRNOG GAŠINOG PERA

13:00 - 14:00 Ručak

14:00 - 15:30

1. Biljana Tomić, Biljana Petrović, Narodna biblioteka "Dr Milovan Spasić", Rekovac
ČAROBNA MOĆ KNjIGA

2. Jelena Duković, Marijana Lazić, Ana Stanojević, Dubravka Ilić, Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak
OD VRTIĆA DO BIBLIOTEKE

3. Renata Minić, Nevena Vuksanović, Marija Milovanović, Narodna biblioteka "Ilija M. Petrović" Požarevac, Odeljenje Kostolac
RADIONICE U KOSTOLCU

4. Ratka Vučković, Narodna biblioteka Užice
DEČJE ODELjENjE NARODNE BIBLIOTEKE UŽICE - MESTO ZA PODSTICANjE DEČJE KREATIVNOSTI

5. Aleksandra Vićentijević, BGB
KAKO SKLOPITI RUBIKOVU KOCKU I POSTATI PISAC

6. Biljana Petrović, BGB, Dušan Rajšić, CZK, Lazarevac
METOHIJSKI MAJ I GIOCA HOCA 2016: KREATIVAN RAD SA DECOM U ENKLAVI VELIKA HOČA

15:30 - 16:00
Kafe pauza

16:00 - 17:30


1. Mirjana Radovanović Pejović, Marina Jevtić, Ana Duković, OŠ "Dušan Jerković" Užice
ŠKOLSKA BIBLIOTEKA BEZ GRANICA – NA PUTU PROMOCIJE DAROVITOSTI I KREATIVNOSTI

2. Vesna Petrović, Biblioteka "Gligorije Vozarević", Sremska Mitrovica
DETE I KNjIGA

3. Verica Gutalj Živković, BGB
KREATIVNI ASPEKTI RADA SA MLADIMA U PSIHOLOŠKO EDUKATIVNIM RADIONICAMA

4. Slobodan Tomić, Narodna biblioteka "Jovan Popović", Kikinda
BIBLIOTEKA KAO USTANOVA ZA PODRŠKU OBRAZOVANjA:
primer dobre prakse - Narodna biblioteka "Jovan Popović" u Kikindi


5. Bojana Petković, Zorica Jocić, Biblioteka "D. Tucović", Lazarevac
OD ABV DO ČDžŠ: saradnja biblioteke "Dimitrije Tucović" sa društvom slobodnih umetnika "ČDžŠ"

6. Dragana Marinković, Biblioteka "D. Tucović", Lazarevac
SARADNjA BIBLIOTEKE "DIMITRIJE TUCOVIĆ" SA MEDIJIMA U CILjU PODSTICANjA KREATIVNOSTI KOD DECE I MLADIH

7. Zorica Jocić, Biblioteka "D. Tucović", Lazarevac
ABC IN OUR LIBRARY: podsticanje učenja engleskog jezika u biblioteci putem kreativnih radionica